Accessum

 • .accessum-300x200

Services Category: IT - ComputingServices Tags: digitalisering arbetsintegrerande

Profile
Profile
Photos
Map
Reviews
Social solidarity profile description
 • Vision och mål
  De grundläggande målen med Accessums verksamhet är att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till ett anpassat arbete och att försöka hjälpa samhället att bli mer tillgängligt. Detta gör vi genom att arbeta med tillgänglighet samt med digitalisering av arkivdokument, foton, videoband m.m.

  Digitalisering
  Vi digitaliserar ljud, bild, video och dokument åt alla som behöver ta hand om sitt gamla analoga material. Främst arbetar vi åt organisationer, arkiv och företag men även åt privatpersoner.
  Våra skannrar klarar såväl påsikt som genomsiktsbilder

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Leave a Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Social solidarity profile description:

  Vi är ett kooperativt arbetsintegrerande socialt företag som bedriver näringsverksamhet. Det innebär att merparten av medarbetarna är medlemmar i kooperativet och eventuell vinst återinvesteras i den egna verksamheten.

  Vi är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och konkurrerar med andra företag på marknaden. Vi har här dubbla funktioner – dels sälja tjänster på en marknad och dels erbjuda platser för habilitering.

  Affärsverksamheten i företaget skapar möjlighet för vårt sociala mål, som är sysselsättning för personer med funktions-nedsättningar.

  Vårt sociala och samhällsnyttiga mål genomsyrar verksamheten.

  En av våra styrelseledamöter är även medlem i styrelsen för Coompanion Västmanland.
  Accessum har undertecknat den s.k. LÖKEN – en lokal överenskommelse mellan Västerås Stad och civilsamhället